Search for tag: "lineaarinen regressio"

Regressio - hieman vaativampi esimerkki

From  Aki Taanila on March 6th, 2020 0 likes 83 plays 0  

Useamman selittäjän lineaarinen regressio

From  Aki Taanila on March 6th, 2020 0 likes 88 plays 0  

Lineaarinen regressio - 1 selittävä muuttuja

From  Aki Taanila on March 4th, 2020 0 likes 79 plays 0