Search for tag: "lean"

Ketterät menetelmät Scrum, Lean ja Lean UX

Lyhyet määritelmät Scrum, Lean ja Lean UX

From  Merja Drake on October 16th, 2020 1 likes 1 plays 0