Search for tag: "koneoppimisen mallit"

Lineaarinen regressio - 1 selittävä muuttuja

From  Aki Taanila on March 4th, 2020 0 likes 77 plays 0