Search for tag: "keskiarvo"

Aikasarjat

From  Aki Taanila on January 12th, 2021 0 likes 70 plays 0  

Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisten muuttujien kuvailu tilastollisten tunnuslukujen avulla. Mukana myös ruutu- ja janakaavio (boxplot).

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 89 plays 0