MyNetin Urapalvelut-sivuston esittely 2019

Oletko jo tutustunut Urapalvelut-sivuston materiaaleihin? Tervetuloa Pasilan kampuksen Urapisteeseen, tila 2019.

From  Timo Lampikoski 2 Weeks ago 0 likes 3 views 0  

International business information (1/3): introduction

Find out where to go, when you need information on countries or world regions as target areas for business, companies, industries (market sizes, trends, ...), consumer behavior and trends or cultural…

From  Tuula Laurila 2 Weeks ago 0 likes 26 views 0  

International business information sources (2/3): Passport

Learn to use Passport, a business information and market research database, which offers both statistical information and analysis and reports on: industries (B2C) countries consumer behavior and…

From  Tuula Laurila 2 Weeks ago 0 likes 27 views 0  

International business information sources (3/3): Statista

Learn to use Statista, a business information database, which covers data on industries (B2C and B2B) countries consumer behavior and attitudes companies Contents. Go to the sections directly using…

From  Tuula Laurila 3 Weeks ago 0 likes 17 views 0  

(Osa 2) Oma osaaminen: markkinointi

Miten markkinoida omaa osaamista?

From  Timo Lampikoski 3 Months ago 0 likes 18 views 0  

Oma osaaminen: markkinointi (osa 2)

Miten markkinoida omaa osaamista? Ks. lisätietoa MyNetin Urapalvelut-sivustolta (osiossa Palvelut). Tervetuloa Pasilan kampuksen Urapisteeseen, tila 2019.

From  Timo Lampikoski 3 Months ago 0 likes 6 views 0  

(Osa 1) Oma osaaminen: tunnistaminen ja sanoittaminen

MIten tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen?

From  Timo Lampikoski 3 Months ago 0 likes 43 views 0  

Oma osaaminen: tunnistaminen ja sanoittaminen (osa 1)

MIten tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen? Ks. lisätietoa MyNetin Urapalvelut-sivustolta (osiossa Palvelut). Tervetuloa Pasilan kampuksen Urapisteeseen, tila 2019.

From  Timo Lampikoski 3 Months ago 0 likes 9 views 0  

Raiders of Lost Focus: How to Increase Your Attention Span

How to regain focus and improve your time management?

From  Timo Lampikoski 3 Months ago 0 likes 23 views 0  

Raiders of Lost Focus

How to regain focus and improve your time management? For more information, visit Urapalvelut-pages on MyNet (Finnish site: Palvelut section). Welcome to Career Point, room 2019 at Pasila campus to…

From  Timo Lampikoski 3 Months ago 0 likes 5 views 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 19 views 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 5 views 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 0 views 0