(Osa 2) Oma osaaminen: markkinointi

Miten markkinoida omaa osaamista?

From  Timo Lampikoski 2 Months ago 0 likes 2 views 0  

Oma osaaminen: markkinointi (osa 2)

Miten markkinoida omaa osaamista? Ks. lisätietoa MyNetin Urapalvelut-sivustolta (osiossa Palvelut). Tervetuloa Pasilan kampuksen Urapisteeseen, tila 2019.

From  Timo Lampikoski 2 Months ago 0 likes 5 views 0  

(Osa 1) Oma osaaminen: tunnistaminen ja sanoittaminen

MIten tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen?

From  Timo Lampikoski 2 Months ago 0 likes 8 views 0  

Oma osaaminen: tunnistaminen ja sanoittaminen (osa 1)

MIten tunnistaa ja sanoittaa oma osaaminen? Ks. lisätietoa MyNetin Urapalvelut-sivustolta (osiossa Palvelut). Tervetuloa Pasilan kampuksen Urapisteeseen, tila 2019.

From  Timo Lampikoski 2 Months ago 0 likes 9 views 0  

Raiders of Lost Focus: How to Increase Your Attention Span

How to regain focus and improve your time management?

From  Timo Lampikoski 2 Months ago 0 likes 20 views 0  

Raiders of Lost Focus

How to regain focus and improve your time management? For more information, visit Urapalvelut-pages on MyNet (Finnish site: Palvelut section). Welcome to Career Point, room 2019 at Pasila campus to…

From  Timo Lampikoski 2 Months ago 0 likes 5 views 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 12 views 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 5 views 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 0 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 3

Usean muuttujan frekvenssit samaan taulukkoon

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 0 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 1 views 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila 3 Months ago 0 likes 2 views 0