Search for media from: "Aki Taanila"

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila 3 Days ago 0 likes 2 views 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 28 views 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 6 views 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 6 views 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 3 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 3

Usean muuttujan frekvenssit samaan taulukkoon

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 9 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 10 views 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 11 views 0  

Datan valmistelu 2

Uusien muuttujien laskeminen

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 11 views 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 20 views 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 10 views 0  

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 16 views 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 237 views 0