Search for media from: "Aki Taanila"

Aikasarjat

From  Aki Taanila on January 12th, 2021 0 likes 70 plays 0  

Luokittelumalli K-nearest neighbor

From  Aki Taanila on March 13th, 2020 0 likes 76 plays 0  

Regressio - hieman vaativampi esimerkki

From  Aki Taanila on March 6th, 2020 0 likes 83 plays 0  

Useamman selittäjän lineaarinen regressio

From  Aki Taanila on March 6th, 2020 0 likes 88 plays 0  

Lineaarinen regressio - 1 selittävä muuttuja

From  Aki Taanila on March 4th, 2020 0 likes 79 plays 0  

Aikasarjaennustaminen

Holt-Winterin malli eli kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitus

From  Aki Taanila on February 28th, 2020 0 likes 97 plays 0  

Korrelaatio

Korrelaatiokertoimen laskeminen, hajontakaavoiden laatiminen, korrelaation merkitsevyys

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 88 plays 0  

Tunnuslukujen vertailu ryhmien välillä

Tunnuslukujen vertailua ryhmien välillä ja erojen merkitsevyyden testaus

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 85 plays 0  

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukointi ja sen graafinen esittäminen sekä khiin neliö -testi

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 111 plays 0  

Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisten muuttujien kuvailu tilastollisten tunnuslukujen avulla. Mukana myös ruutu- ja janakaavio (boxplot).

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 89 plays 0  

Luokiteltu jakauma

Määrällisen muuttujan frekvenssijakauma esitetään yleensä luokiteltuna jakaumana

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 76 plays 0  

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila on December 9th, 2019 0 likes 162 plays 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 57 plays 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 7 plays 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0