Search for media from: "Aki Taanila"

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 2 views 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 5 views 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 2 views 0  

Tehtävän 1 aloitus

From  Aki Taanila 2 Years ago 0 likes 869 views 0  

Tehtävä 2b

From  Aki Taanila 2 Years ago 0 likes 881 views 0  

Tehtävä 2a

From  Aki Taanila 2 Years ago 0 likes 1,083 views 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 195 views 0  

Table - Taulukko

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 295 views 0  

Ruutu- ja janakaavio

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 274 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 1 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 0 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 3

Usean muuttujan frekvenssit samaan taulukkoon

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 1 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 2 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila 4 Months ago 0 likes 4 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 325 views 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 189 views 0