Search for media from: "Aki Taanila"

Aikasarjaennustaminen

Holt-Winterin malli eli kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitus

From  Aki Taanila on February 28th, 2020 0 likes 94 plays 0  

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 121 plays 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 103 plays 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 178 plays 0  

Datan valmistelu 2

Uusien muuttujien laskeminen

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 131 plays 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 97 plays 0  

Epätasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 308 plays 0  

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila on December 9th, 2019 0 likes 153 plays 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 56 plays 0  

Histogrammi

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 239 plays 0  

Keskiarvo

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 506 plays 0  

Keskiarvo ryhmittäin

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 361 plays 0  

Korrelaatio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 562 plays 0  

Korrelaatio

Korrelaatiokertoimen laskeminen, hajontakaavoiden laatiminen, korrelaation merkitsevyys

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 81 plays 0  

Lineaarinen regressio - 1 selittävä muuttuja

From  Aki Taanila on March 4th, 2020 0 likes 77 plays 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila on February 13th, 2018 0 likes 403 plays 0