Search for media from: "Aki Taanila"

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 16 views 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 10 views 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 20 views 0  

Datan valmistelu 2

Uusien muuttujien laskeminen

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 11 views 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 11 views 0  

Epätasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 212 views 0  

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila 3 Days ago 0 likes 2 views 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 28 views 0  

Histogrammi

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 179 views 0  

Keskiarvo

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 331 views 0  

Keskiarvo ryhmittäin

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 241 views 0  

Korrelaatio

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 385 views 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 238 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 387 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 10 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 9 views 0