Search for media from: "Aki Taanila"

Keskiarvo ryhmittäin

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 302 plays 0  

Keskiarvo

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 431 plays 0  

Ruutu- ja janakaavio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 405 plays 0  

Tehtävän 1 aloitus

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,347 plays 0  

Tehtävä 2a

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,561 plays 0  

Tehtävä 2b

From  Aki Taanila on May 17th, 2017 0 likes 1,261 plays 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila on February 13th, 2018 0 likes 340 plays 0  

Epätasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 259 plays 0  

Histogrammi

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 212 plays 0  

Korrelaatio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 459 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 492 plays 0  

Table - Taulukko

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 495 plays 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 298 plays 0  

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 59 plays 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 43 plays 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 124 plays 0