Search for media from: "Aki Taanila"

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 20 views 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 14 views 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 42 views 0  

Datan valmistelu 2

Uusien muuttujien laskeminen

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 23 views 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 18 views 0  

Epätasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 220 views 0  

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila A month ago 0 likes 9 views 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 30 views 0  

Histogrammi

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 184 views 0  

Keskiarvo

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 342 views 0  

Keskiarvo ryhmittäin

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 247 views 0  

Korrelaatio

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 393 views 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 262 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 404 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 12 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 9 views 0