Search for media from: "Merja Drake"

Ketterät menetelmät Scrum, Lean ja Lean UX

Lyhyet määritelmät Scrum, Lean ja Lean UX

From  Merja Drake on October 16th, 2020 0 likes 1 plays 0  

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilua lyhyesti. Määritelmä ja keskeiset tiedonhankintamenetelmät

From  Merja Drake on October 16th, 2020 0 likes 0 plays 0  

toimintatutkimus

Lyhyt johdatus toimintatutkimukseen

From  Merja Drake on October 15th, 2020 0 likes 0 plays 0  

Tapaus_tutkimus

Lyhyt johdatus tapaustutkimukseen.

From  Merja Drake on October 15th, 2020 0 likes 1 plays 0