Search for media from: "Aki Taanila"

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 22 plays 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 15 plays 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 76 plays 0  

Datan valmistelu 2

Uusien muuttujien laskeminen

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 45 plays 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 37 plays 0  

Epätasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 237 plays 0  

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila on December 9th, 2019 0 likes 58 plays 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 38 plays 0  

Histogrammi

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 199 plays 0  

Keskiarvo

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 366 plays 0  

Keskiarvo ryhmittäin

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 263 plays 0  

Korrelaatio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 405 plays 0  

Korrelaatio

Korrelaatiokertoimen laskeminen, hajontakaavoiden laatiminen, korrelaation merkitsevyys

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 21 plays 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila on February 13th, 2018 0 likes 302 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 447 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 12 plays 0