Search for media from: "Aki Taanila"

Keskiarvo ryhmittäin

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 361 plays 0  

Keskiarvo

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 506 plays 0  

Ruutu- ja janakaavio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 479 plays 0  

Tehtävän 1 aloitus

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,533 plays 0  

Tehtävä 2a

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,852 plays 0  

Tehtävä 2b

From  Aki Taanila on May 17th, 2017 0 likes 1,542 plays 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila on February 13th, 2018 0 likes 403 plays 0  

Epätasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 308 plays 0  

Histogrammi

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 239 plays 0  

Korrelaatio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 562 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 556 plays 0  

Table - Taulukko

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 575 plays 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 352 plays 0  

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 121 plays 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 103 plays 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 178 plays 0