Search for media from: "Aki Taanila"

Keskiarvo ryhmittäin

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 265 plays 0  

Keskiarvo

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 372 plays 0  

Ruutu- ja janakaavio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 355 plays 0  

Tehtävän 1 aloitus

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,222 plays 0  

Tehtävä 2a

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,519 plays 0  

Tehtävä 2b

From  Aki Taanila on May 17th, 2017 0 likes 1,239 plays 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila on February 13th, 2018 0 likes 306 plays 0  

Epätasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 237 plays 0  

Histogrammi

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 199 plays 0  

Korrelaatio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 410 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 447 plays 0  

Table - Taulukko

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 430 plays 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 272 plays 0  

Aikasarjat 1

Johdatus Pythonin käyttöön aikasarjojen analysoinnissa

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 29 plays 0  

Aikasarjat 2

Lisää aikasarjojen analysointia

From  Aki Taanila on May 14th, 2019 0 likes 20 plays 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 84 plays 0