Search for media from: "Aki Taanila"

Tunnuslukujen vertailu ryhmien välillä

Tunnuslukujen vertailua ryhmien välillä ja erojen merkitsevyyden testaus

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 24 plays 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 5 plays 0  

Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisten muuttujien kuvailu tilastollisten tunnuslukujen avulla. Mukana myös ruutu- ja janakaavio (boxplot).

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 32 plays 0  

Tehtävän 1 aloitus

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,217 plays 0  

Tehtävä 2b

From  Aki Taanila on May 17th, 2017 0 likes 1,224 plays 0  

Tehtävä 2a

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,499 plays 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 272 plays 0  

Table - Taulukko

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 428 plays 0  

Ruutu- ja janakaavio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 354 plays 0  

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukointi ja sen graafinen esittäminen sekä khiin neliö -testi

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 21 plays 0  

Luokiteltu jakauma

Määrällisen muuttujan frekvenssijakauma esitetään yleensä luokiteltuna jakaumana

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 24 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 3 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 5 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 3

Usean muuttujan frekvenssit samaan taulukkoon

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 5 plays 0