Search for media from: "Aki Taanila"

Korrelaatio

Korrelaatiokertoimen laskeminen, hajontakaavoiden laatiminen, korrelaation merkitsevyys

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 10 plays 0  

Tunnuslukujen vertailu ryhmien välillä

Tunnuslukujen vertailua ryhmien välillä ja erojen merkitsevyyden testaus

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 17 plays 0  

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukointi ja sen graafinen esittäminen sekä khiin neliö -testi

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 14 plays 0  

Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisten muuttujien kuvailu tilastollisten tunnuslukujen avulla. Mukana myös ruutu- ja janakaavio (boxplot).

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 29 plays 0  

Luokiteltu jakauma

Määrällisen muuttujan frekvenssijakauma esitetään yleensä luokiteltuna jakaumana

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 21 plays 0  

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila on December 9th, 2019 0 likes 54 plays 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 38 plays 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 5 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 3 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 5 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 3

Usean muuttujan frekvenssit samaan taulukkoon

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 5 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 9 plays 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 12 plays 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila on May 21st, 2019 0 likes 35 plays 0