Search for media from: "Aki Taanila"

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 6 views 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 6 views 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 5 views 0  

Tehtävän 1 aloitus

From  Aki Taanila 2 Years ago 0 likes 1,038 views 0  

Tehtävä 2b

From  Aki Taanila 2 Years ago 0 likes 1,144 views 0  

Tehtävä 2a

From  Aki Taanila 2 Years ago 0 likes 1,377 views 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 226 views 0  

Table - Taulukko

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 335 views 0  

Ruutu- ja janakaavio

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 324 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 3 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 3

Usean muuttujan frekvenssit samaan taulukkoon

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 9 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila 6 Months ago 0 likes 10 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 372 views 0  

Lisäesimerkkejä pivot-taulukoista

From  Aki Taanila A year ago 0 likes 224 views 0