Search for media from: "Aki Taanila"

Useamman selittäjän lineaarinen regressio

From  Aki Taanila on March 6th, 2020 0 likes 88 plays 0  

Tunnuslukujen vertailu ryhmien välillä

Tunnuslukujen vertailua ryhmien välillä ja erojen merkitsevyyden testaus

From  Aki Taanila on February 4th, 2020 0 likes 85 plays 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 7 plays 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila on May 23rd, 2019 0 likes 6 plays 0  

Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisten muuttujien kuvailu tilastollisten tunnuslukujen avulla. Mukana myös ruutu- ja janakaavio (boxplot).

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 89 plays 0  

Tehtävän 1 aloitus

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,555 plays 0  

Tehtävä 2b

From  Aki Taanila on May 17th, 2017 0 likes 1,606 plays 0  

Tehtävä 2a

From  Aki Taanila on May 16th, 2017 0 likes 1,922 plays 0  

Tasavälinen luokittelu

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 362 plays 0  

Table - Taulukko

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 0 likes 590 plays 0  

Ruutu- ja janakaavio

From  Aki Taanila on May 1st, 2018 1 likes 495 plays 0  

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukointi ja sen graafinen esittäminen sekä khiin neliö -testi

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 111 plays 0  

Regressio - hieman vaativampi esimerkki

From  Aki Taanila on March 6th, 2020 0 likes 83 plays 0  

Luokittelumalli K-nearest neighbor

From  Aki Taanila on March 13th, 2020 0 likes 76 plays 0  

Luokiteltu jakauma

Määrällisen muuttujan frekvenssijakauma esitetään yleensä luokiteltuna jakaumana

From  Aki Taanila on December 13th, 2019 0 likes 76 plays 0