Search for media from: "Eliisa Sarkkinen"

Arvolupaus ja Value Proposition Canvas VPC.pptx

From  Eliisa Sarkkinen on November 5th, 2020 0 likes 22 plays 0  

Teemoittelu (Affinity Mapping) - luentomateriaali

From  Eliisa Sarkkinen on November 5th, 2020 0 likes 23 plays 0  

Prototypointi_luentomateriaali.pptx

From  Eliisa Sarkkinen on November 5th, 2020 0 likes 16 plays 0  

1.1. Mitä on palvelumuotoilu

From  Eliisa Sarkkinen on October 20th, 2020 0 likes 0 plays 0  

1.3. Palvelumuotoilu vs. palveluiden kehittäminen

From  Eliisa Sarkkinen on October 20th, 2020 0 likes 0 plays 0  

3.1. Asiakasymmärryksen työkalujen ja -menetelmien pääpiirteet

From  Eliisa Sarkkinen on October 20th, 2020 0 likes 0 plays 0  

2.1 Tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen

From  Eliisa Sarkkinen on October 20th, 2020 0 likes 0 plays 0  

2.2. Asiakasymmärryksen kerääminen

From  Eliisa Sarkkinen on October 20th, 2020 0 likes 0 plays 0  

1.2. Palvelumuotoilun prosessi

From  Eliisa Sarkkinen on October 20th, 2020 0 likes 0 plays 0  

3.2. Persoonat ja palvelupolku

From  Eliisa Sarkkinen on October 20th, 2020 0 likes 0 plays 0