Search for media from: "Aki Taanila"

Ristiintaulukointi

Ristiintaulukointi ja sen graafinen esittäminen sekä khiin neliö -testi

From  Aki Taanila A month ago 0 likes 1 views 0  

Tilastollisia tunnuslukuja

Määrällisten muuttujien kuvailu tilastollisten tunnuslukujen avulla. Mukana myös ruutu- ja janakaavio (boxplot).

From  Aki Taanila A month ago 0 likes 2 views 0  

Luokiteltu jakauma

Määrällisen muuttujan frekvenssijakauma esitetään yleensä luokiteltuna jakaumana

From  Aki Taanila A month ago 0 likes 1 views 0  

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko ja sen graafinen esittäminen

From  Aki Taanila A month ago 0 likes 3 views 0  

Github-esimerkkien kloonaus

Näin kopioit github-esimerkit omalle koneellesi

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 28 views 0  

Tunnuslukuja 3

Korrelaatiokerroin ja hajontakaavio

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 6 views 0  

Tunnuslukuja 2

Viiden luvun yhteenveto ruutu- ja janakaaviona (boxplot)

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 6 views 0  

Tunnuslukuja 1

Tunnuslukuja describe()-funktiolla ja pivot-taulukoimalla

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 5

Määrällisen muuttujan luokittelu ja luokkien frekvenssien laskeminen

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 3 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 4

Yhteenvetoja monivalintakysymyksen vastauksista (monivalintakysymyksessä vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin)

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 3

Usean muuttujan frekvenssit samaan taulukkoon

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 5 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 2

Ristiintaulukointi

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 9 views 0  

Lukumääriä ja prosentteja 1

Frekvenssitaulukko + grafiikka

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 12 views 0  

Datan valmistelu 3

Poimintoja ja suodatuksia

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 14 views 0  

Datan valmistelu 2

Uusien muuttujien laskeminen

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 17 views 0  

Datan valmistelu 1

Dataan tutustuminen

From  Aki Taanila 8 Months ago 0 likes 34 views 0